Op deze webpagina vindt u binnen afzienbare tijd alle informatie omtrent het Kennis Instituut Nederland.

Doelstelling van de stichting:

Het fungeren als platform waarbinnen verschillende expertises beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van diverse organisaties casu quo ondernemingen, alsmede het doen van onderzoek en het vermeerderen van kennis van werknemers; daarnaast heeft de stichting ten doel het ondersteunen van onderzoekstechnische kennis, innovatiewetenschappen en kennis omtrent duurzaamheid binnen Nederland.